Privacybeleid

Bescherming van persoonsgegevens

Ondernemend Tielt VZW (Stationsstraat 36, 8700 Tielt) hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken de persoonsgegevens die hen verstrekt worden met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten u als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet. De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. De persoonsgegevens die u via de website verstrekt in het kader van een bepaalde activiteit (bv. inschrijven op nieuwsbrief of registratie voor activiteiten) of dienstverlening worden zorgvuldig verwerkt.

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u via deze website verstrekt, worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’). Wij verwerken de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is. Inschrijvingen op e-nieuwsbrieven worden uitsluitend in het nieuwsbrievensysteem opgenomen en enkel voor de e-nieuwsbrief waarvoor de inschrijving gebeurt. Uitschrijven is steeds mogelijk via een link in de nieuwsbrief.

Doorgifte aan derden

We geven uw gegevens enkel door aan derden indien dit nodig is voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden. De persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

U hebt het recht inzage te vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan u vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Om deze rechten uit te oefenen, neemt u contact met Ondernemend Tielt VZW (Stationsstraat 36, 8700 Tielt)

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en ‘cookies’ op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Internetbrowsers laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Alle gegevens over surfgedrag worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. Wij geven deze gegevens niet door aan andere organisaties.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook en Twitter

Op deze site kunnen knoppen zijn opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, X (Twitter), Instagram of andere. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door deze sociale media. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees de privacyverklaringen van de betrokken sociale media (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.

Externe websites